หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน [1-76 จบ] 483.36K

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน [1-76 จบ]

ดูหนังเรื่อง เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน [1-76 จบ]

ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง มีการคัดเลือกหญิงสาวเข้าถวายตัวเป็นพระสนม โดยเจินหวน ธิดาของใต้เท้าเจินหยวนเต้าเป็นหนึ่งในนั้น นางไม่ต้องการได้รับคัดเลือก ทว่า โชคชะตาทำให้ได้เข้าวังเป็นพระสนม พร้อมกับเหม่ยจวง เพื่อนและพี่สาวที่เติบโตมาด้วยกัน รวมทั้งได้เจอกับอันหลิงหรง ธิดาขุนนางเล็กๆ ทั้งสามมีสัมพันธ์ดั่งพี่น้อง ท่ามกลางชีวิตที่ต้องแก่งแย่ง และเผชิญกับความอิจฉาริษยาในวังหลวง

 


เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 43 | สำรอง ตอน 43

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 44 | สำรอง ตอน 44

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 45 | สำรอง ตอน 45

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 46 | สำรอง ตอน 46

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 47 | สำรอง ตอน 47

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 48 | สำรอง ตอน 48

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 49 | สำรอง ตอน 49

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 50 | สำรอง ตอน 50

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 51 | สำรอง ตอน 51

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 52 | สำรอง ตอน 52

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 53 | สำรอง ตอน 53

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 54 | สำรอง ตอน 54

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 55 | สำรอง ตอน 55

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 56 | สำรอง ตอน 56

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 57 | สำรอง ตอน 57

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 58 | สำรอง ตอน 58

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 59 | สำรอง ตอน 59

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 60 | สำรอง ตอน 60

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 61 | สำรอง ตอน 61

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 62 | สำรอง ตอน 62

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 63 | สำรอง ตอน 63

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 64 | สำรอง ตอน 64

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 65 | สำรอง ตอน 65

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 66 | สำรอง ตอน 66

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 67 | สำรอง ตอน 67

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 68 | สำรอง ตอน 68

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 69 | สำรอง ตอน 69

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 70 | สำรอง ตอน 70

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 71 | สำรอง ตอน 71

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 72 | สำรอง ตอน 72

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 73 | สำรอง ตอน 73

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 74 | สำรอง ตอน 74

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 75 | สำรอง ตอน 75

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 76 | สำรอง ตอน 76


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน | The Legend of Zhen Huan | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | ซับไทย/บรรยายไทย | ปี 2011 - 2020 |

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Martial Universe ศึกเทพยุทธ์ ถล่มจักรวาล [1-60 จบ]
Martial Universe ศึกเทพยุทธ์ ถล่มจักรวาล [1-60 จบ]
ตระกูลหลินนับเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
118.11K
เปิดตำราสามก๊ก Three Kingdoms 2010 ตอนที่ 1-126 [จบ] พากย์ไทย
เปิดตำราสามก๊ก Three Kingdoms 2010 ตอนที่ 1-126 [จบ] พากย์ไทย
เมืองหลวงฉางอัน ตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงสร้างความหายน
42.43K
ท้าฟันสะท้านบู้ลิ้ม [1-27 จบ]
ท้าฟันสะท้านบู้ลิ้ม [1-27 จบ]
ฟ้าสะท้าน ดินสะเทือน ในยุทธภพมีบุญคุณความแค้นมากมา
19.55K
close advertisement