หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน [1-76 จบ]

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน [1-76 จบ]

ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง มีการคัดเลือกหญิงสาวเข้าถวายตัวเป็นพระสนม โดยเจินหวน ธิดาของใต้เท้าเจินหยวนเต้าเป็นหนึ่งในนั้น นางไม่ต้องการได้รับคัดเลือก ทว่า โชคชะตาทำให้ได้เข้าวังเป็นพระสนม พร้อมกับเหม่ยจวง เพื่อนและพี่สาวที่เติบโตมาด้วยกัน รวมทั้งได้เจอกับอันหลิงหรง ธิดาขุนนางเล็กๆ ทั้งสามมีสัมพันธ์ดั่งพี่น้อง ท่ามกลางชีวิตที่ต้องแก่งแย่ง และเผชิญกับความอิจฉาริษยาในวังหลวง

 


WATCH ONLINE & DOWNLOAD

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 01 | สำรอง ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 02 | สำรอง ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 03 | สำรอง ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 04 | สำรอง ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 05 | สำรอง ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 06 | สำรอง ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 07 | สำรอง ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 08 | สำรอง ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 09 | สำรอง ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 10 | สำรอง ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 11 | สำรอง ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 12 | สำรอง ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 13 | สำรอง ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 14 | สำรอง ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 15 | สำรอง ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 16 | สำรอง ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 17 | สำรอง ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 18 | สำรอง ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 19 | สำรอง ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 20 | สำรอง ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 21 | สำรอง ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 22 | สำรอง ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 23 | สำรอง ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 24 | สำรอง ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 25 | สำรอง ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 26 | สำรอง ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 27 | สำรอง ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 28 | สำรอง ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 29 | สำรอง ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 30 | สำรอง ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 31 | สำรอง ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 32 | สำรอง ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 33 | สำรอง ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 34 | สำรอง ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 35 | สำรอง ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 36 | สำรอง ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 37 | สำรอง ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 38 | สำรอง ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 39 | สำรอง ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 40 | สำรอง ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 41 | สำรอง ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 42 | สำรอง ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 43 | สำรอง ตอน 43 | สำรอง ตอน 43

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 44 | สำรอง ตอน 44 | สำรอง ตอน 44

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 45 | สำรอง ตอน 45 | สำรอง ตอน 45

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 46 | สำรอง ตอน 46 | สำรอง ตอน 46

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 47 | สำรอง ตอน 47 | สำรอง ตอน 47

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 48 | สำรอง ตอน 48 | สำรอง ตอน 48

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 49 | สำรอง ตอน 49 | สำรอง ตอน 49

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 50 | สำรอง ตอน 50 | สำรอง ตอน 50

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 51 | สำรอง ตอน 51 | สำรอง ตอน 51

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 52 | สำรอง ตอน 52 | สำรอง ตอน 52

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 53 | สำรอง ตอน 53 | สำรอง ตอน 53

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 54 | สำรอง ตอน 54 | สำรอง ตอน 54

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 55 | สำรอง ตอน 55 | สำรอง ตอน 55

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 56 | สำรอง ตอน 56 | สำรอง ตอน 56

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 57 | สำรอง ตอน 57 | สำรอง ตอน 57

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 58 | สำรอง ตอน 58 | สำรอง ตอน 58

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 59 | สำรอง ตอน 59 | สำรอง ตอน 59

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 60 | สำรอง ตอน 60 | สำรอง ตอน 60

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 61 | สำรอง ตอน 61 | สำรอง ตอน 61

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 62 | สำรอง ตอน 62 | สำรอง ตอน 62

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 63 | สำรอง ตอน 63 | สำรอง ตอน 63

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 64 | สำรอง ตอน 64 | สำรอง ตอน 64

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 65 | สำรอง ตอน 65 | สำรอง ตอน 65

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 66 | สำรอง ตอน 66 | สำรอง ตอน 66

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 67 | สำรอง ตอน 67 | สำรอง ตอน 67

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 68 | สำรอง ตอน 68 | สำรอง ตอน 68

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 69 | สำรอง ตอน 69 | สำรอง ตอน 69

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 70 | สำรอง ตอน 70 | สำรอง ตอน 70

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 71 | สำรอง ตอน 71 | สำรอง ตอน 71

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 72 | สำรอง ตอน 72 | สำรอง ตอน 72

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 73 | สำรอง ตอน 73 | สำรอง ตอน 73

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 74 | สำรอง ตอน 74 | สำรอง ตอน 74

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 75 | สำรอง ตอน 75 | สำรอง ตอน 75

[ซับไทย]เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน ตอน 76 | สำรอง ตอน 76 | สำรอง ตอน 76


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน | The Legend of Zhen Huan | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | ซับไทย/บรรยายไทย | ปี 2011 - 2020 |

HTML Comment Box is loading comments...

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค 1[1-75 จบ]
เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า ภาค 1[1-75 จบ]
เทพประยุทธ์พิชิตฟ้า จากตำนานความเชื่อเรื่องการสร้า
132.51K
แค้นดาบสุริยันจันทรา ภาค 1
แค้นดาบสุริยันจันทรา ภาค 1
เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องสองคน นามว่า อาหยัด (
1.02K