หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรีย์ไต้หวัน ซีรีย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรีย์ไต้หวัน ซีรีย์จีน

Loading...

ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ] 29.83K

ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]

ดูหนังเรื่อง ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]

The Legend of Dragon Pearl เป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่าง จูอี้หวน องค์หญิงองค์สุดท้าย(ที่รอดชีวิต)ของราชวงศ์หมิง กับจักรพรรดิ์คังซีของราชวงศ์ชิง  จูอี้หวนเติบโตในหมู่บ้านไข่มุกกับผู้ติดตามจากราชวงศ์หมิง นางเรียนวิทยายุทธ์กับอาจารย์และโตอยู่ในหมู่บ้านนี้ หลังจากได้เวลาอันสมควร จูอี้หวนและพวกได้ออกจากหมู่บ้านเพื่อเดินทางเข้าวัง หาโอกาสเอาใกล้คังซีเพื่อแก้แค้น ทั้งจูอี้หวนและคังซีเริ่มสนิทกันและสนใจซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความรัก แล้วนางจะแก้แค้นให้ราชวงศ์ที่ล่มสลายไปเนื่องจากราชวงศ์ต้าชิงของคังซีได้หรือไม่ อย่างไร

 

Loading...


[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 01

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 02

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 03

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 04

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 05

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 06

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 07

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 08

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 09

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 10

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 11

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 12

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 13

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 14

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 15

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 16

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 17

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 18

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 19

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 20

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 21

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 22

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 23

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 24

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 25

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 26

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 27

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 28

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 29

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 30

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 31

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 32

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 33

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 34

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 35

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 36

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 37

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 38

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 39

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 40

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 41

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 42

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 43

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 44

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 45

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 46

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 47

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 48

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 49

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 50

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 51

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 52

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 53

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 54

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 55

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 56

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 57

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 58

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 59

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 60

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 61

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 62

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 63

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 64

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 65

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 66

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 67

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 68

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 69

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 70

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 71

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 72

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 73

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 74

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 75

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 76

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 77

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 78

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 79

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 80

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 81

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 82

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 83

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 84

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 85

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 86

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 87

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 88

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 89

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 90


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ตำนานไข่มุกมังกร | The Legend of Dragon Pearl | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | ซับไทย/บรรยายไทย | ปี 2011 - 2020 |

แฟนเพจ

โฆษณา

Loading...

มาแรงรอบ 7 วัน
เปาบุ้นจิ้น
เปาบุ้นจิ้น
แม้เวลาผ่านมาเป็นเวลานานซีรีส์จีนสุดฮอตชุดนี้ยังอย
261.07K
จูเซียน กระบี่เทพสังหาร Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI [1-73 จบ]
จูเซียน กระบี่เทพสังหาร Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI [1-73 จบ]
ดัดแปลงเนื้อหามาจากนิยายและเกมส์ออนไลน์ แนวอภินิหา
198.58K
Boss & Me ขุนให้อ้วนแล้วชวนมารัก [1-33 จบ]
Boss & Me ขุนให้อ้วนแล้วชวนมารัก [1-33 จบ]
เรื่องราวความรักระหว่างพนักงานระดับล่างสุดของบริษั
71.7K
ขบวนการเปาเปียว [1-32 จบ]
ขบวนการเปาเปียว [1-32 จบ]
ภาค 1 ตอน ตุ๊กตามรกต     สำนักคุ้ม
11.15K
สามก๊ก  Three Kingdoms 2010
สามก๊ก Three Kingdoms 2010
เมืองหลวงฉางอัน ตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงสร้างความหายน
2.39K
Secrets of Three Kingdoms ความลับของสามก๊ก [2018]
Secrets of Three Kingdoms ความลับของสามก๊ก [2018]
Secrets of Three Kingdoms ความลับของสามก๊กก็เป็นซี
1.45K