หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ] 304.34K

ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]

ดูหนังเรื่อง ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl [1-90 จบ]

The Legend of Dragon Pearl เป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่าง จูอี้หวน องค์หญิงองค์สุดท้าย(ที่รอดชีวิต)ของราชวงศ์หมิง กับจักรพรรดิ์คังซีของราชวงศ์ชิง  จูอี้หวนเติบโตในหมู่บ้านไข่มุกกับผู้ติดตามจากราชวงศ์หมิง นางเรียนวิทยายุทธ์กับอาจารย์และโตอยู่ในหมู่บ้านนี้ หลังจากได้เวลาอันสมควร จูอี้หวนและพวกได้ออกจากหมู่บ้านเพื่อเดินทางเข้าวัง หาโอกาสเอาใกล้คังซีเพื่อแก้แค้น ทั้งจูอี้หวนและคังซีเริ่มสนิทกันและสนใจซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นความรัก แล้วนางจะแก้แค้นให้ราชวงศ์ที่ล่มสลายไปเนื่องจากราชวงศ์ต้าชิงของคังซีได้หรือไม่ อย่างไร

 


[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 43 | สำรอง ตอน 43

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 44 | สำรอง ตอน 44

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 45 | สำรอง ตอน 45

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 46 | สำรอง ตอน 46

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 47 | สำรอง ตอน 47

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 48 | สำรอง ตอน 48

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 49 | สำรอง ตอน 49

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 50 | สำรอง ตอน 50

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 51 | สำรอง ตอน 51

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 52 | สำรอง ตอน 52

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 53 | สำรอง ตอน 53

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 54 | สำรอง ตอน 54

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 55 | สำรอง ตอน 55

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 56 | สำรอง ตอน 56

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 57 | สำรอง ตอน 57

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 58 | สำรอง ตอน 58

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 59 | สำรอง ตอน 59

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 60 | สำรอง ตอน 60

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 61 | สำรอง ตอน 61

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 62 | สำรอง ตอน 62

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 63 | สำรอง ตอน 63

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 64 | สำรอง ตอน 64

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 65 | สำรอง ตอน 65

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 66 | สำรอง ตอน 66

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 67 | สำรอง ตอน 67

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 68 | สำรอง ตอน 68

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 69 | สำรอง ตอน 69

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 70 | สำรอง ตอน 70

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 71 | สำรอง ตอน 71

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 72 | สำรอง ตอน 72

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 73 | สำรอง ตอน 73

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 74 | สำรอง ตอน 74

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 75 | สำรอง ตอน 75

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 76 | สำรอง ตอน 76

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 77 | สำรอง ตอน 77

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 78 | สำรอง ตอน 78

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 79 | สำรอง ตอน 79

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 80 | สำรอง ตอน 80

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 81 | สำรอง ตอน 81

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 82 | สำรอง ตอน 82

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 83 | สำรอง ตอน 83

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 84 | สำรอง ตอน 84

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 85 | สำรอง ตอน 85

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 86 | สำรอง ตอน 86

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 87 | สำรอง ตอน 87

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 88 | สำรอง ตอน 88

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 89 | สำรอง ตอน 89

[ซับไทย]ตำนานไข่มุกมังกร The Legend of Dragon Pearl ตอน 90 | สำรอง ตอน 90


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ตำนานไข่มุกมังกร | The Legend of Dragon Pearl | หนังจีนดอทคอม | nungjeen.com | หนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนออนไลน์ | ซับไทย/บรรยายไทย | ปี 2011 - 2020 |

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน
Martial Universe ศึกเทพยุทธ์ ถล่มจักรวาล [1-60 จบ]
Martial Universe ศึกเทพยุทธ์ ถล่มจักรวาล [1-60 จบ]
ตระกูลหลินนับเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
118.11K
เปิดตำราสามก๊ก Three Kingdoms 2010 ตอนที่ 1-126 [จบ] พากย์ไทย
เปิดตำราสามก๊ก Three Kingdoms 2010 ตอนที่ 1-126 [จบ] พากย์ไทย
เมืองหลวงฉางอัน ตั๋งโต๊ะเข้าเมืองหลวงสร้างความหายน
42.43K
ท้าฟันสะท้านบู้ลิ้ม [1-27 จบ]
ท้าฟันสะท้านบู้ลิ้ม [1-27 จบ]
ฟ้าสะท้าน ดินสะเทือน ในยุทธภพมีบุญคุณความแค้นมากมา
19.54K
close advertisement