หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า

 ไซอิ๋ว เรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แต่ทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ด้วยดี

 


ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 1 ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

 

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ภาค 2 ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

 


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า | Journey to The West | ไซอิ๋ว | | หนังจีน | ดูหนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนกําลังภายใน | ซีรี่ย์จีน | ดูซีรีย์จีน | หนังจีนออนไลน์ | พากย์ไทย | ปี 1991 - 2000 |

HTML Comment Box is loading comments...

แฟนเพจ

หน้าอื่นๆ

หมวดหมู่

มาแรงรอบ 7 วัน