หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

รัชสมัยถังเกาจง เหยียนลี่เปิ่นบังเอิญพบว่า ตี๋เหรินเจี๋ยถูกใส่ร้ายป้ายสีจนติดคุก ดังนั้นจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ เหยียนลี่เปิ่นพบว่าตี๋เหรินเจี๋ยเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยคดี ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาให้เหยียนลี่เปิ่นไปสืบคดีที่วัดกั่นเย่ เหยียนลี่เปิ่นจึงตัดสินใจพาตี๋เหรินเจี๋ยร่วมเดินทางไปด้วยที่วัดกั่นเย่ ตี๋เหรินเจี๋ยปิดคดีได้สำเร็จยุติหายนะในอันที่จะเกิดขึ้นกับศาสนา ทั้งยังได้รู้จักกับอู๋เม่ยเหนียงอีกด้วย ด้วยความสามารถของตี๋เหรินเจี๋ย จึงได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้เดินทางไปปิ้งโจว ในช่วงเวลานี้เอง ตี๋เหยินเจี๋ยปิดคดีแปลกๆ มากมายจนได้รับฉายา “ตุลาการเทวดา” 


WATCH ONLINE & DOWNLOAD

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 43 | สำรอง ตอน 43

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 44 | สำรอง ตอน 44

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 45 | สำรอง ตอน 45

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 46 | สำรอง ตอน 46

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 47 | สำรอง ตอน 47

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 48 | สำรอง ตอน 48

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 49 | สำรอง ตอน49

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 50 | สำรอง ตอน 50

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 51 | สำรอง ตอน 51

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 52 | สำรอง ตอน 52

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 53 | สำรอง ตอน 53

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 54 | สำรอง ตอน 54

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 55 | สำรอง ตอน 55

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 56 | สำรอง ตอน 56

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 57 | สำรอง ตอน 57

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 58 | สำรอง ตอน 58

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 59 | สำรอง ตอน 59

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 60 | สำรอง ตอน 60

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 61 | สำรอง ตอน 61

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 62 | สำรอง ตอน 62

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 63 | สำรอง ตอน 63

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 64 | สำรอง ตอน 64

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 65 | สำรอง ตอน 65

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 66 | สำรอง ตอน 66


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง | นักสืบราชวงศ์ถัง | ตี๋เหรินเจี๋ย | Detective Dee | หนังจีน | ดูหนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนกําลังภายใน | ซีรี่ย์จีน | ดูซีรีย์จีน | หนังจีนออนไลน์ | พากย์ไทย | ปี 2011 - 2020 |

HTML Comment Box is loading comments...

แฟนเพจ

มาแรงรอบ 7 วัน