หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

หนังจีนดอทคอม หนังจีน ดูหนังจีน หนังชุด ซีรี่ย์ไต้หวัน ซีรี่ย์จีน

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง 36.26K

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

ดูหนังเรื่อง Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

รัชสมัยถังเกาจง เหยียนลี่เปิ่นบังเอิญพบว่า ตี๋เหรินเจี๋ยถูกใส่ร้ายป้ายสีจนติดคุก ดังนั้นจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ เหยียนลี่เปิ่นพบว่าตี๋เหรินเจี๋ยเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยคดี ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาให้เหยียนลี่เปิ่นไปสืบคดีที่วัดกั่นเย่ เหยียนลี่เปิ่นจึงตัดสินใจพาตี๋เหรินเจี๋ยร่วมเดินทางไปด้วยที่วัดกั่นเย่ ตี๋เหรินเจี๋ยปิดคดีได้สำเร็จยุติหายนะในอันที่จะเกิดขึ้นกับศาสนา ทั้งยังได้รู้จักกับอู๋เม่ยเหนียงอีกด้วย ด้วยความสามารถของตี๋เหรินเจี๋ย จึงได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้เดินทางไปปิ้งโจว ในช่วงเวลานี้เอง ตี๋เหยินเจี๋ยปิดคดีแปลกๆ มากมายจนได้รับฉายา “ตุลาการเทวดา” 

Loading...


Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 01 | สำรอง ตอน 01

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 02 | สำรอง ตอน 02

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 03 | สำรอง ตอน 03

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 04 | สำรอง ตอน 04

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 05 | สำรอง ตอน 05

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 06 | สำรอง ตอน 06

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 07 | สำรอง ตอน 07

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 08 | สำรอง ตอน 08

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 09 | สำรอง ตอน 09

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 10 | สำรอง ตอน 10

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 11 | สำรอง ตอน 11

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 12 | สำรอง ตอน 12

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 13 | สำรอง ตอน 13

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 14 | สำรอง ตอน 14

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 15 | สำรอง ตอน 15

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 16 | สำรอง ตอน 16

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 17 | สำรอง ตอน 17

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 18 | สำรอง ตอน 18

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 19 | สำรอง ตอน 19

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 20 | สำรอง ตอน 20

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 21 | สำรอง ตอน 21

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 22 | สำรอง ตอน 22

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 23 | สำรอง ตอน 23

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 24 | สำรอง ตอน 24

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 25 | สำรอง ตอน 25

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 26 | สำรอง ตอน 26

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 27 | สำรอง ตอน 27

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 28 | สำรอง ตอน 28

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 29 | สำรอง ตอน 29

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 30 | สำรอง ตอน 30

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 31 | สำรอง ตอน 31

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 32 | สำรอง ตอน 32

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 33 | สำรอง ตอน 33

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 34 | สำรอง ตอน 34

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 35 | สำรอง ตอน 35

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 36 | สำรอง ตอน 36

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 37 | สำรอง ตอน 37

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 38 | สำรอง ตอน 38

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 39 | สำรอง ตอน 39

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 40 | สำรอง ตอน 40

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 41 | สำรอง ตอน 41

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 42 | สำรอง ตอน 42

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 43 | สำรอง ตอน 43

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 44 | สำรอง ตอน 44

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 45 | สำรอง ตอน 45

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 46 | สำรอง ตอน 46

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 47 | สำรอง ตอน 47

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 48 | สำรอง ตอน 48

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 49 | สำรอง ตอน49

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 50 | สำรอง ตอน 50

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 51 | สำรอง ตอน 51

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 52 | สำรอง ตอน 52

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 53 | สำรอง ตอน 53

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 54 | สำรอง ตอน 54

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 55 | สำรอง ตอน 55

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 56 | สำรอง ตอน 56

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 57 | สำรอง ตอน 57

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 58 | สำรอง ตอน 58

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 59 | สำรอง ตอน 59

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 60 | สำรอง ตอน 60

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 61 | สำรอง ตอน 61

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 62 | สำรอง ตอน 62

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 63 | สำรอง ตอน 63

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 64 | สำรอง ตอน 64

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 65 | สำรอง ตอน 65

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง ตอน 66 | สำรอง ตอน 66


ระบุตอนที่เสียด้วย

ป้ายกำกับ

Detective Dee ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง | นักสืบราชวงศ์ถัง | ตี๋เหรินเจี๋ย | Detective Dee | หนังจีน | ดูหนังจีน | หนังจีนชุด | หนังชุด | หนังจีนกําลังภายใน | ซีรี่ย์จีน | ดูซีรีย์จีน | หนังจีนออนไลน์ | พากย์ไทย | ปี 2011 - 2020 |

HTML Comment Box is loading comments...